Nyttige links

Jeg har her prøvet at samle en række relevante links, som andre med autisme eller forældre til børn med autisme kan have glæde af.

Hvis der er nogen jeg har glemt, er du velkommen til at skrive det i en kommentar.

Foreninger/netværk

Landsforeningen Autisme – for både autister og deres familier

Autisme- og Aspergerforeningen for voksne – for voksne autister

NAUK – netværk for autistiske kvinder. Der er grupper, der mødes ca. en gang om måneden flere steder i landet. Siden er ikke helt opdateret, men kontakt Louise (eller mig) hvis du vil vide mere.

Private og personlige sider

Overlevelsesguiden – skrevet af en kvinde, der selv har både autisme og ADHD og har børn med begge diagnoser.

Autismetanken – skrevet af en mor til to drenge, den ene med autisme.

Rådgivning og lovgivning

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Man kan finde afgørelser og brochurer på deres hjemmeside, men vigtigst af alt, så kan man kontakte dem og få rådgivning om hvilken hjælp man har mulighed for. Det er gratis.

VISO – en del af Socialstyrelsen, der yder specialistrådgivning. Primært til kommuner, men man kan også som almindelig borger kontakte VISO. VISOs hjælp er gratis.

Ankestyrelsen – hos Ankestyrelsen kan man finde principafgørelser. Det er også Ankestyrelsen, der behandler klager over kommunerne, hvis ikke kommunen giver medhold i første klage.

Retsinformation – en samling af alle danske love, både gældende og historiske. Den vigtigste for de fleste af os er serviceloven.