Forkortelser og begreber

Der bruges mange forkortelser og begreber, når man snakker om autisme. Jeg har prøvet at lave en oversigt her, der forhåbentlig kan været til nytte.

2e – twice exceptional – et højtbegavet barn (eller voksen), der har et form for handikap. Ofte autisme, adhd, ordblindhed, ocd el.l.

AA – atypisk autisme
ADD – Attention Deficit Disorder – en opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet
ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – en opmærksomhedsforstyrrelse
AS – Asperger syndrom
ASD – Autism Spectrum Disorder
ASF – autismespektrumforstyrrelse
Aspie – en person med Asperger syndrom

BUC – børne- og ungdomspsykiatrisk center

DSM – det amerikanske diagnosesystem

GUA – gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden
GUU – gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret

IA – infantil autisme
ICD – WHOs diagnosesystem
IQ – intelligenskvotient – man er retarderet, hvis ens IQ er under 70 – normalen er mellem 85 og 115

NT – neurotypisk – en person uden autisme

OCD – Obsessive-Compulsive Disorder – tvangshandlinger eller – tanker

VISO – den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet

WPPSI – Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – en IQ-test til børn mellem 2 og 7
WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children – en IQ-test til børn mellem 6 og 16

One thought on “Forkortelser og begreber

  1. Pingback: Jamen, du virker da helt normal! |

Comments are closed.